Poskytujeme poradenstvo a školenia v oblasti inštalácie, konfigurácie, správy a prevádzky automatizovaných systémov, v oblasti systémov riadenia informačnej bezpečnosti, pokračovania obchodných činností a  obnovy po havárii. 

Zameriavame sa na oblasť finančného sektoru, systémov platobného styku a elektronického bankovníctva. 

Uskutočňujeme previerky bezpečnosti informačných systémov, analýzy informačných rizík a venujeme sa vyšetrovaniu bezpečnostných incidentov v informačných systémoch. 

Rozsiahle skúsenosti v týchto oblastiach sme získali dlhoročnou prácou pre domáce a zahraničné bankové inštitúcie, ako aj softvérové a poradenské spoločnosti. 

V súčasnosti sa zameriavame na poskytovanie konzultačnej a technickej podpory na projektoch finančnych inštitúcií, pri implementácii systému SWIFT a pri bankových systémoch. Ponúkame špecifické riešenia v oblasti platobných systémov (SEPA, SWIFT SCORE,…) a poskytujeme školenia v tychto oblastiach.


Kontakt

MKSV, s.r.o.
Krížna 62
821 08 Bratislava
+421 911 337511