Miroslav KollerVzdelanie:

 
Ekonomická Univerzita Bratislava, Informačné systémy
Diplom - Inžinier ekonómie
 
Banková akadémia Frankfurt/Carl Duisber Gesellschaft Köln  
Lektorský kurz bankovníctva - Certifikát o absolvovaní skúšky na lektora


 
Profesionálne skúsenosti a projekty:
 
Sberbank International, Viedeň  
Implementácia a testovanie nového CBS Intervision, moduly Payments a Online-banking
 
Sberbank Slovensko, Bratislava  
Projektové riadenie - projekt implementácie SEPA a iných platieb prostredníctvom služby SWIFT SCORE (FileAct a FIN) medzi bankou a korporátnym klientom
 
VÚB banka, Bratislava  
Spoluúčasť na tendri v banke - SEPA implementácia spolu so spoločnosťou CSC
 
Národná banka Slovenska, Bratislava  
Špecialista platobného styku - expertné poradenstvo v oblasti SWIFT
Projekt: Stratégia platobných systémov v SR a napojenia bankového sektoru SR na platobný systém TARGET2 v rámci prechodu SR na EURO
 
HVB Systems, Ges.m.b.H., Mníchov, Nemecko  
Technická zodpovednosť za systém SWIFTAlliance Access (SAA)
Podpora a školenia užívateľov systému SAA
Účasť na projektoch zameraných na upgrade SAA, na kontingenčný backup a na migráciu zo SAA na WBI-FN
 
Cap Gemini Ernst & Young Slovensko, s.r.o.  
Senior konzultant v oblasti bankovníctva
Účasť na projektoch IT due diligence pre Allianz Slovensko a implementácia bankového systému Symbols v Slovenskej sporiteľni
 
Hypo-Bank Slovakia - HypoVereinsbank Slovakia  
Vedenie tímu IT prevádzky pre systémy domáceho/zahraničného platobného styku, platobných kariet  a elektronického bankovníctva (SWIFT Alliance Access, MultiCash/Omikron)
Analýzy a údržba rozhraní k centrálnemu bankovému systému (Olympic/ERI Bancaire)
Podpora používateľov a školenia v oddeleniach Treasury, Back-office a platobný styk
Hot-line elektronického bankovníctva pre klientov
 
Poľnobanka Bratislava  
Vedenie projektu Implementácia modulov dokumentárnych akreditívov a inkás bankového systému (MIDAS/LEO)
 
UNIT-CS, s.r.o., Bratislava  
Systémová podpora databázového systému Progress
Prezentácie a školenia pre klientov
 
Initiative EDV, Ges.m.b.H., Viedeň  
Účasť na projekte Systém evidencie a prihlasovania obyvateľov na obecných úradoch a účtovníctvo obecného úradu - analýza, programovanie v databázovom systéme Progress, implementácia
a školenia  
 
Ústav výpočtovej techniky Ekonomickej univerzity, Bratislava  
Systémový programátor na IBM mainframe, podpora pracovníkov univerzity a študentov
Externá lektorská činnosť, príprava seminárov a prednášok o programovacích jazykoch a databázových systémoch, realizácia školení výpočtovej techniky 


Kontakt

MKSV, s.r.o.
Krížna 62
821 08 Bratislava
+421 911 337511