Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. (CDCP) 

  • Konzultačné služby súvisiace s pripojením sa do sytému TARGET2
  • Inštalácia a konfigurácia serveru SWIFTAlliance Access, komunikačného softvéru SWIFTNet Link, SWIFTAlliance Gateway a pracovných staníc SWIFTAlliance Workstation a Webstation
  • Konzultácie pri budovaní rozhraní medzi systémami CDCP, ktoré vytvárajú vstupy a prijímajú výstupy do/zo SWIFTu
  • Konfigurácia SWIFT security, certifikačných služieb PKI, inštalácie hardware security modulu,  výmena kľúčov
  • Podpora pri registrovanií CDCP do testovacieho prostredia TARGET2 (SWIFT e-ordering, SSP forms)
  • Podpora testovania pripojenia (connectivity testing),  súčinnosti (interoperability testing) a  krajiny (country testing)
  • Odstraňovanie problémov, súčinnosť so zákazníckym centrom SWIFT
  • Školenie pracovníkov CDCP, vrátane dodávky študijných materiálov 

Unibon - spořitelní a ůvěrní družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby

  • Analýza možností implementácie a konfigurácie systému SWIFTAlliance Access v súvislosti s pripojením sa organizácie do platobného systému TARGET2

Solvere s.r.o.

  • Konzultačná činnosť v oblasti informačnej bezpečnosti pre projekt vzdialeného prístupu do firemnej siete klienta spoločnosti Solvere

Kontakt

MKSV, s.r.o.
Krížna 62
821 08 Bratislava
+421 911 337511